Adekwatność kapitałowa

Adekwatność 2015

Sprawozdanie finansowe HFT Brokers Dom Maklerski S.A.

Opinia z badania sprawozdania finansowego HFT Brokers Dom Maklerski S.A.

Informacje związane z adekwatnością kapitałową HFT Brokers Dom Maklerski S.A.

Adekwatność 2014

Sprawozdanie finansowe HFT Brokers Dom Maklerski S.A.

Opinia z badania sprawozdania finansowego HFT Brokers Dom Maklerski S.A.

Informacje związane z adekwatnością kapitałową HFT Brokers Dom Maklerski S.A.

Adekwatność 2013

Informacje związane z adekwatnością kapitałową za okres 01.01.2013-31.12.2013

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego DM Prospectus

Sprawozdanie finansowe DM Prospectus

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego DM Prospectus

Sprawozdanie Zarządu z działalności DM Prospectus

Opinia z badania sprawozdania finansowego DM Prospectus

Raport z badania sprawozdania finansowego DM Prospectus

Adekwatność 2012

Informacje związane z adekwatnością kapitałową za okres 01.01.2012-31.12.2012

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego DM Prospectus

Sprawozdanie finansowe DM Prospectus

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego DM Prospectus

Sprawozdanie Zarządu z działalności DM Prospectus

Opinia z badania sprawozdania finansowego DM Prospectus

Raport z badania sprawozdania finansowego DM Prospectus

Adekwatność 2011

Informacje związane z adekwatnością kapitałową za okres 01.01.2011-31.12.2011

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego DM Prospectus

Sprawozdanie finansowe DM Prospectus

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego DM Prospectus

Sprawozdanie Zarządu z działalności DM Prospectus

Opinia z badania sprawozdania finansowego DM Prospectus

Raport z badania sprawozdania finansowego DM Prospectus

Adekwatność 2010

Informacje związane z adekwatnością kapitałową za okres 01.01.2010-31.12.2010

Polityka informacyjna

Polityka informacyjna HFT Brokers Dom Maklerski S.A.