Rolowanie instrumentów CN50, CN50.ndd, SOYBEAN, SOYBEAN.ndd , HEATOIL, HEATOIL.ndd

W celu pokrycia różnic w cenach rolowanych kontraktów otwarte pozycje zostały zaktualizowane o następujące punkty swapowe

 

  •   CN50, CN50.ndd: -4 pkt. swapowy dla pozycji krótkich; ok. +4 pkt. swapowy dla pozycji długich
  •   SOYBEAN, SOYBEAN.ndd: +159 pkt. dla pozycji krótkich; ok. -159 pkt. dla pozycji długich
  •  HEATOIL, HEATOIL.ndd: -230 pkt. dla pozycji krótkich; ok. +230 pkt. dla pozycji długich

 

Zespół HFT Brokers

 

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej