Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:

Polska

15.08.2014 r. piątek – Kontrakty CFD na akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, PL20, PL20.ndd  – brak handlu

 

ROLOWANIA :

12.08.2014 r. wtorek – COFFEE, COFFEE.ndd
13.08.2014 r. środa – ES35, ES35.ndd, FR40, FR40.ndd, OILWTI, OILWTI.ndd
14.08.2014 r. czwartek – USVIX, USVIX.ndd

 

DYWIDENDY EQUITY CFD :

11.08.2014 r. poniedziałek – XOM.US
12.08.2014 r. wtorek – AVP.US
13.08.2014 r. środa –RDS.UK, AZN.UK, V.US
15.08.2014 r. piątek – CVX.US

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej