Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ROLOWANIA :

18.08.2014 r. poniedziałek – JUICE, JUICE.ndd
20.08.2014 r. środa – HEATOIL, HEATOIL.ndd
21.08.2014 r. czwartek – NATGAS, NATGAS.ndd

 

DYWIDENDY EQUITY CFD :

18.08.2014 r. poniedziałek – HGSG.HK
19.08.2014 r. wtorek – MSFT.US, NVDA.US
20.08.2014 r. środa – HSBC.HK, HSBA.UK
21.08.2014 r. czwartek – DNKN.US

 

 
Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej