Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:

Wielka Brytania

25.08.2014 r. poniedziałek – Kontrakty CFD na akcje notowane na London Stock Exchange, UK100, UK100.ndd, GILT, GILT.ndd  – brak handlu

 

ROLOWANIA :

25.08.2014 r. poniedziałek – CN50, CN50.ndd, CNHS, CNHS.ndd, COPPER. COPPER.ndd
26.08.2014 r. wtorek – PALLAD, PALLAD.ndd
27.08.2014 r.środa – TNOTE, TNOTE.ndd, GILT, GILT.ndd

 

DYWIDENDY EQUITY CFD :

27.08.2014 r. środa – EL.US, GS.US, LXK.US, WHR.US
28.08.2014 r. czwartek – MCD.US, NKE.US

 

 

HFT Brokers SA

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej