Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE

Stany Zjednoczone

01.09.2014 r. poniedziałek – Kontrakty CFD na akcje notowane na New York Stock Exchange (NYSE), USVIX, USVIX.ndd, CATTLE, CATTLE.ndd, CORN, CORN.ndd, SOYBEAN, SOYBEAN.ndd, WHEAT, WHEAT.ndd, COCOA, COCOA.ndd, COFFEE, COFFEE.ndd, COTTON, COTTON.ndd, SUGAR, SUGAR.ndd, JUICE, JUICE.ndd – brak handlu

US2000, US2000.ndd, USDX, USDX.ndd, US30, US30.ndd, US100, US100.ndd, US500, US500.ndd, TNOTE, TNOTE.ndd, HEATOIL, HEATIOL.ndd, NATGAS, NATGAS.ndd, OILWTI, OILWTI.ndd, PALLAD, PALLAD.ndd, PLATIN, PLATIN.ndd, COPPER, COPPER.ndd, – handel do 19:00

OILBRNT, OILBRNT – handel do godziny 19:30

02.09.2014 r. wtorek – CATTLE, CATTLE.ndd – handel od godziny 16:10

Australia

01.09.2014 r. poniedziałek – AU200, AU200.ndd – handel do godziny 16:00

 

ROLOWANIA :

03.09.2014 r. środa – SCHATZ, SCHATZ.ndd, BOBL, BOBL.ndd, BUND, BUND.ndd

 

DYWIDENDY EQUITY CFD :

01.09.2014 r. poniedziałek – RRTL.DE
03.09.2014 r. środa – PGE.PL, MPI.UK, TT.UK, BAC.US, PEP.US
04.09.2014 r. czwartek – MOB.HK
Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej