Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:

Japonia

23.09.2014 r. wtorek – JP225, JP225.ndd  – brak handlu

 

ROLOWANIA :

22.09.2014 r. poniedziałek – CN50, CN50.ndd, NATGAS, NATGAS.ndd
24.09.2014 r. środa –CNHS, CNHS.ndd
25.09.2014 r. czwartek –PLATIN, PLATIN.ndd

 

DYWIDENDY EQUITY CFD :

23.09.2014 r. wtorek – PM.US

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej