Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:

Hong Kong

01.10.2014 r. środa – Kontrakty CFD na akcje notowane na Hong Kong Stock Exchange CNHS, CNHS.ndd – brak handlu

02.10.2014 r. czwartek – Kontrakty CFD na akcje notowane na Hong Kong Stock Exchange CNHS, CNHS.ndd – brak handlu

Niemcy

03.10.2014 r. piątek – Kontrakty CFD na akcje notowane na Eurex Exchange DE30, DE30.ndd, DEMID50, DEMID50.ndd, DETECH30, DETECH30.ndd – brak handlu

 

ROLOWANIA :

Brak

 

DYWIDENDY EQUITY CFD :

29.09.2014 r. poniedziałek – BVBA.ES

30.09.2014 r. wtorek – CSCO.US

01.10.2014 r. środa – MRCM.UK

02.10.2014 r. czwartek – JPM.US

 

 

 

HFT Brokers SA

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej