Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:

Chiny

06.10.2014 r. poniedziałek – CN50, CN50.ndd – brak handlu

07.10.2014 r. wtorek – CN50, CN50.ndd – brak handlu

 

ROLOWANIA :

06.10.2014 r. poniedziałek – OILBRNT, OILBRNT.ndd

08.10.2014 r. środa – USVIX, USVIX.ndd

 

DYWIDENDY EQUITY CFD :

06.10.2014 r. poniedziałek – NYT.US

08.10.2014 r. środa – T.US

09.10.2014 r. czwartek – AV.UK, HAYS.UK, COP.US

 

 

 

 

HFT Brokers SA

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej