Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:

brak

 

ROLOWANIA :

22.10.2014 r. środa – HEATOIL, HEATOIL.ndd
23.10.2014 r. czwartek – NATGAS, NATGAS.ndd

 

DYWIDENDY EQUITY CFD :

20.10.2014 r. poniedziałek – SAN.ES, HGSG.HK
23.10.2014 r. wtorek – HSBC.HK, HSBA.UK, RR.UK, AKZO.NL

 

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej