Zmiana godzin handlu dla CATTLE, CATTLE.ndd

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że z powodu zmiany czasu lokalnego w Europie, od dnia 28 października ulegną zmianie godziny handlu następujących instrumentów:

  • CATTLE, CATTLE.ndd – dni robocze 14:05 – 22:00 CET (pn otwarcie 15:10 CET, pt zamknięcie 19:30 CET)

 
Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej