Skrócona sesja na giełdzie NASDAQ OMX - Stockholm

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że z powodu dzisiejszego święta Wigilii Wszystkich Świętych w Szwecji godziny handlu dla następujących instrumentów zostaną skrócone:

– Akcyjne kontrakty CFD notowane na giełdzie NASDAQ OMX – Stockholm – handel do godz. 13:00

 
Zespół HFT Brokers

 

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej