Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:

03.11.2014 r. poniedziałek – JP225, JP225.ndd – brak handlu

 

ROLOWANIA :

06.11.2014 r. czwartek – COCOA, COCOA.ndd

 

DYWIDENDY EQUITY CFD :

03.11.2014 r. poniedziałek – ITX.ES
05.11.2014 r. środa – AA.US, BA.US, MET.US, PFE.US
06.11.2014 r. czwartek – UN.NL, BARC.UK, BP.UK, ULVR.UK, AAPL.US, IBM.US
07.11.2014 r. piątek – XOM.US

 

PRAWA POBORU EQUITY CFD:

brak

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej