Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:

Polska

11.11.2014 r. wtorek – PL20, PL20.ndd, kontrakty CFD na akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – brak handlu

 

ROLOWANIA :

10.11.2014 r. poniedziałek – OILBRNT, OILBRNT.ndd

12.11.2014 r. środa – COFFEE, COFFEE.ndd, COTTON, COTTON.ndd

 

DYWIDENDY EQUITY CFD :

10.11.2014 r. poniedziałek – AVP.US, SBUX.US

12.11.2014 r. środa – BKW.US, V.US

13.11.2014 r. czwartek – RDS.NL, MKS.UK

14.11.2014 r. piątek – CVX.US

 

PRAWA POBORU EQUITY CFD:

brak

 

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej