Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:

Brak

 

ROLOWANIA :

17.11.2014 r. poniedziałek – OILWTI. OILWTI.ndd, CATTLE, CATTLE.ndd, USVIX, USVIX.ndd

18.11.2014 r. wtorek – HEATOIL, HEATOIL.ndd

19.11.2014 r. środa – WHEAT, WHEAT.ndd

20.11.2014 r. czwartek – FR40, FR40.ndd, ES35, ES35.ndd, NATGAS, NATGAS.ndd
 

DYWIDENDY EQUITY CFD :

18.11.2014 r. wtorek – MSFT.US

19.11.2014 r. środa – NVDA.US, WHR.US, TEF.ES

20.11.2014 r. czwartek – DNKN.US, VOD.UK

 

PRAWA POBORU EQUITY CFD:

Brak

 

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej