Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:

24.11.2014 r. poniedziałek – JP225, JP225.ndd – brak handlu

 

27.11.2014 r. czwartek

COCOA, COCOA.ndd, COFFEE, COFFEE.ndd, COTTON, COTTON.ndd, JUICE, JUICE.ndd, SUGAR, SUGAR.ndd, CATTLE, CATTLE.ndd, CORN, CORN.ndd, SOYBEAN, SOYBEAN.ndd, WHEAT, WHEAT.ndd – brak handlu

USVIX, USVIX.ndd – handel do godziny 17:30

USDX, USDX.ndd, US2000, US2000.ndd, US100, US100.ndd, US500, US500.ndd, US30, US30.ndd, COPPER, COPPER.ndd, HEATOIL, HEATOIL.ndd, NATGAS, NATGAS.ndd, OILWTI, OILWTI.ndd, PALLAD, PALLAD.ndd, PLATIN, PLATIN.ndd, TNOTE, TNOTE.ndd – handel do godziny 19:00

OILBRNT, OILBRNT.ndd – handel do godziny 19:30

AU200, AU200.ndd – handel do godziny 14:00

Kontrakty CFD na akcje notowane na New York Stock Exchange, NASDAQ Global Select, kontrakty CFD na jednostki funduszy inwestycyjnych notowanych na NYSE Arca – brak handlu

 

28.11.2014 r. piątek

COCOA, COCOA.ndd, COFFEE, COFFEE.ndd, JUICE, JUICE.ndd, SUGAR, SUGAR.ndd – handel do godziny 19:00

USDX, USDX.ndd, US2000, US2000.ndd, US100, US100.ndd,US500, US500.ndd, US30, US30.ndd, CATTLE, CATTLE.ndd, USVIX, USVIX.ndd, TNOTE, TNOTE.ndd – handel do godziny 19:15

COPPER, COPPER.ndd, HEATOIL, HEATOIL.ndd, NATGAS, NATGAS.ndd, OILWTI, OILWTI.ndd, PALLAD, PALLAD.ndd, PLATIN, PLATIN.ndd, – handel do godziny 19:45

CORN, CORN.ndd, SOYBEAN, SOYBEAN.ndd, WHEAT, WHEAT.ndd, – handel w godzinach 15:30 – 19:00

COTTON, COTTON.ndd – handel w godzinach 14:00 – 19:00

Kontrakty CFD na akcje notowane na New York Stock Exchange, NASDAQ Global Select, kontrakty CFD na  jednostki funduszy inwestycyjnych notowanych na NYSE Arca – handel do godziny 19:00

OILBRNT, OILBRNT.ndd – handel do godziny 20:00


ROLOWANIA :

24.11.2014 r. poniedziałek – CN50, CN50.ndd, CNHS, CNHS.ndd, CORN, CORN.ndd
25.11.2014 r. wtorek – COPPER, COPPER.ndd, PALLAD, PALLAD.ndd, TNOTE, TNOTE.ndd
26.11.2014 r. środa – GILT, GILT.ndd

 

DYWIDENDY EQUITY CFD :
25.11.2014 r. wtorek – CABK.ES, EL.US, LXK.US
26.11.2014 r. środa – KO.US, MCD.US
28.11.2014 r. piątek – GS.US

 

PRAWA POBORU EQUITY CFD:

brak

 

Zespół HFT Brokers

 

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej