Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:

Brak

 

ROLOWANIA :

09.12.2014 r. wtorek – OILBRNT, OILBRNT.ndd

10.12.2014 r. środa – JP225, JP225.ndd

11.12.2014 r. czwartek – USDX, USDX.ndd, US2000, US2000.ndd, JUICE, JUICE.ndd, USVIX, USVIX.ndd

 

DYWIDENDY EQUITY CFD :

08.12.2014 r. poniedziałek – GM.US, HPQ.US

10.12.2014 r. środa – FDX.US

11.12.2014 r. czwartek – TT.UK, DIS.US, GRMN.US, MSI.US, NKE.US

12.12.2014 r. piątek – HOG.US

 

PRAWA POBORU EQUITY CFD:

Brak

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej