Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:

Brak

 

ROLOWANIA :

16.12.2014 r. wtorek – US500, US500.ndd, US30, US30.ndd, US100, US100.ndd, OILWTI, OILWTI.ndd

17.12.2014 r. środa – AU200, AU200.ndd, EU50, EU50.ndd, FR40, FR40.ndd, DE30, DE30.ndd, ES35, ES35.ndd, CH20, CH20.ndd, UK100, UK100.ndd

18.12.2014 r. czwartek – DEMID50, DEMID50.ndd, DETEC30, DETEC30.ndd, PL20, PL20.ndd

 

DYWIDENDY EQUITY CFD :

Brak

 

PRAWA POBORU EQUITY CFD:

Brak

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej