Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok w HFT Brokers

Klientów HFT Brokers informujemy, że 24 grudnia, w Wigilię Bożego Narodzenia handel na wszystkich instrumentach zostanie zakończony o godz. 18:00, natomiast 31 grudnia o godz. 20:00. Ponadto w dniach 23.12.2014 – 02.01.2014 harmonogram handlu ulegnie następującym zmianom:

 

23.12.2014 r. wtorek – JP225, JP225.ndd – brak handlu

 

24.12.2014 r. środa

CH20, CH20.ndd, DE30, DE30.ndd, DEMID50, DEMID50.ndd, DETEC30, DETEC30.ndd, EU50, EU50.ndd, BOBL, BOBL.ndd, BUND, BUND.ndd, SCHATZ, SCHATZ.ndd, PL20, PL20.ndd – brak handlu

AU200, AU200.ndd – handel do 04:30

CNHS, CNHS.ndd – handel do 5:00

UK100, UK100.ndd, GILT, GILT.ndd, FR40, FR40.ndd– handel do 13:00

ES35, ES35.ndd – handel do 14:00

Kontrakty CFD na akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Deutsche Börse AG, NASDAQ OMX Stockholm oraz SIX Swiss Exchange Europe – brak handlu

Kontrakty CFD na akcje notowane na Hong Kong Stock Exchange – handel do 5:00

Kontrakty CFD na akcje notowane na London Stock Exchange (EQS) – handel do 13:30

Kontrakty CFD na akcje notowane na Bolsa de Madrit – handel do 14:00

Kontrakty CFD na akcje notowane na NYSE Euronext Paris oraz NYSE Euronext Amsterdam – handel do 14:05

Kontrakty CFD na akcje notowane na New York Stock Exchange, NASDAQ Global Select, NYSE Arca – handel do 18:00

 

Handel na pozostałych instrumentach kończy się o godz. 18:00

 

 

25.12.2014 r. czwartek

US30, US30.ndd, US100, US100.ndd, US500, US500.ndd, CORN, CORN.ndd, SOYBEAN, SOYBEAN.ndd, WHEAT, WHEAT.ndd, TNOTE, TNOTE.ndd, CATTLE, CATTLE.ndd, USVIX, USVIX.ndd, COPPER, COPPER.ndd, HEATOIL, HEATOIL.ndd, NATGAS, NATGAS.ndd, OILWTI, OILWTI.ndd, PALLAD, PALLAD.ndd, PLATIN, PLATIN.ndd, CH20, CH20.ndd, DE30, DE30.ndd, DEMID50, DEMID50.ndd, DETEC30, DETEC30.ndd, EU50, EU50.ndd, BOBL, BOBL.ndd, BUND, BUND.ndd, SCHATZ, SCHATZ.ndd, PL20, PL20.ndd, CNHS, CNHS.ndd, USDX, USDX.ndd, US2000, US2000.ndd, COCOA, COCOA.ndd, COFFEE, COFFEE.ndd, COTTON, COTTON.ndd, JUICE, JUICE.ndd, SUGAR, SUGAR.ndd, OILBRNT, OILBRNT.ndd, UK100, UK100.ndd, GILT, GILT.ndd, FR40, FR40.ndd, CN50, CN50.ndd, ES35, ES35.ndd, AU200, AU200.ndd, JP225, JP225.ndd – brak handlu

Wszystkie kontrakty CFD na akcje – brak handlu

Pozostałe instrumenty – handel zgodnie z harmonogramem niedzielnego otwarcia

 

26.12.2014 r. piątek

CH20, CH20.ndd, DE30, DE30.ndd, DEMID50, DEMID50.ndd, DETEC30, DETEC30.ndd, EU50, EU50.ndd, BOBL, BOBL.ndd, BUND, BUND.ndd, SCHATZ, SCHATZ.ndd, PL20, PL20.ndd, CNHS, CNHS.ndd, UK100, UK100.ndd, GILT, GILT.ndd, FR40, FR40.ndd, ES35, ES35.ndd, AU200, AU200.ndd – brak handlu

SUGAR, SUGAR.ndd, COFFEE, COFFEE.ndd, COCOA, COCOA.ndd, COTTON, COTTON.ndd – handel od 14:00
JUICE, JUICE.ndd – handel od 14:05

CORN, CORN.ndd, SOYBEAN, SOYBEAN.ndd, WHEAT, WHEAT.ndd – handel od 15:35

Kontrakty CFD na akcje notowane w Europie oraz w Hong Kongu – brak handlu

Kontrakty CFD na akcje notowane w USA – normalne godziny handlu

 

31.12.2014 r. środa

CH20, CH20.ndd, DE30, DE30.ndd, DEMID50, DEMID50.ndd, DETEC30, DETEC30.ndd, EU50, EU50.ndd, BOBL, BOBL.ndd, BUND, BUND.ndd, SCHATZ, SCHATZ.ndd, PL20 PL20.ndd, JP225, JP225.ndd – brak handlu

AU200, AU200.ndd – handel do 04:30

CNHS, CNHS.ndd – handel do 5:00

ES35, ES35.ndd – handel do 14:00

FR40, FR40.ndd – handel do 13:00

Kontrakty CFD na akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Deutsche Börse AG, NASDAQ OMX Stockholm oraz SIX Swiss Exchange Europe – brak handlu

Kontrakty CFD na akcje notowane na Hong Kong Stock Exchange – handel do 5:00

Kontrakty CFD na akcje notowane na London Stock Exchange – handel do 13:30

Kontrakty CFD na akcje notowane na Bolsa de Madrit – handel do 14:00

Kontrakty CFD na akcje notowane na NYSE Euronext Paris oraz NYSE Euronext Amsterdam – handel do 14:05

Handel na pozostałych instrumentach kończy się o godz. 20:00

 

1.01.2015 r. czwartek

US30, US30.ndd, US100, US100.ndd, US500, US500.ndd, CORN, CORN.ndd, SOYBEAN, SOYBEAN.ndd, WHEAT, WHEAT.ndd, TNOTE, TNOTE.ndd, CATTLE, CATTLE.ndd, USVIX, USVIX.ndd, COPPER, COPPER.ndd, HEATOIL, HEATOIL.ndd, NATGAS, NATGAS.ndd, OILWTI, OILWTI.ndd, PALLAD, PALLAD.ndd, PLATIN, PLATIN.ndd, CH20, CH20.ndd, DE30, DE30.ndd, DEMID50, DEMID50.ndd, DETEC30, DETEC30.ndd, EU50, EU50.ndd, BOBL, BOBL.ndd, BUND, BUND.ndd, SCHATZ, SCHATZ.ndd, PL20, PL20.ndd, CNHS, CNHS.ndd, USDX, USDX.ndd, US2000, US2000.ndd, COCOA, COCOA.ndd, COFFEE, COFFEE.ndd, COTTON, COTTON.ndd, JUICE, JUICE.ndd, SUGAR, SUGAR.ndd, OILBRNT, OILBRNT.ndd, UK100, UK100.ndd, GILT, GILT.ndd, FR40, FR40.ndd, CN50, CN50.ndd, ES35, ES35.ndd, JP225, JP225.ndd, AU200, AU200.ndd – brak handlu

Wszystkie kontrakty CFD na akcje – brak handlu

Pozostałe instrumenty – handel zgodnie z harmonogramem niedzielnego otwarcia

 

2.01.2015 r. piątek – CH20, CH20.ndd, CN50, CN50.ndd, JP225, JP225.ndd – brak handlu

CFD na akcje notowane na SIX Swiss Exchange Europe – brak handlu

SUGAR, SUGAR.ndd, COFFEE, COFFEE.ndd, COCOA, COCOA.ndd, COTTON, COTTON.ndd – handel od 14:00

CORN, CORN.ndd, SOYBEAN, SOYBEAN.ndd, WHEAT, WHEAT.ndd – handel od 15:35

 

Zespół HFT Brokers

 

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej