Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:

Harmonogram godzin handlu w okresie Świąt Bożego Narodzenia znajduję się w aktualnościach handlowych pod tytułem „Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok w HFT  Brokers”

 

ROLOWANIA :

22.12.2014 r. poniedziałek – CN50, CN50.ndd, CNHS, CNHS.ndd, PLATIN, PLATIN.ndd, SOYBEAN, SOYBEAN.ndd, NATGAS, NATGAS.ndd, HEATOIL, HEATOIL.ndd

 

DYWIDENDY EQUITY CFD :

22.12.2014 r. poniedziałek – BBVA.ES, REP.ES, PM.US

 

PRAWA POBORU EQUITY CFD:

brak

 

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej