Godziny pracy Departamentu Obsługi Klienta w dniach 24 grudnia '14 - 2 stycznia '15

Informujemy, że w okresie świąteczno-noworocznym Departament Obsługi Klienta HFT Brokers będzie pracować w następujący sposób:

poniedziałek 22 grudnia 2014 8.00 – 22.00
wtorek 23 grudnia 2014 8.00 – 22.00
środa 24 grudnia 2014 8.00 – 14.00
piątek 26 grudnia 2014 8.00 – 22.00
poniedziałek 29 grudnia 2014 8.00 – 22.00
wtorek 30 grudnia 2014 8.00 – 22.00
środa 31 grudnia 2014 8.00 – 14.00
piątek 2 stycznia 2015 8.00 – 22.00

Dane kontaktowe:

e-mail: sales@hftbrokers.pl

nr telefonu: (22) 398 97 80

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej