Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:

Harmonogram godzin handlu w okresie noworocznym znajduję się w aktualnościach handlowych pod tytułem „Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok w HFT  Brokers”

 

ROLOWANIA :

Brak

 

DYWIDENDY EQUITY CFD :

29.12.2014 r. poniedziałek – BRBY.UK, MRCM.UK, AXS.US, XRX.US, LPL.US, PCG.US
02.01.2015 r. piątek – JPM.US, CSCO.US

 

PRAWA POBORU EQUITY CFD:

Brak

 

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej