Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:

19.01.2015 r. poniedziałek

AU200, AU200.ndd – handel do 14:00

US2000, US2000.ndd – handel do 17:30

US30, US30.ndd, US100, US100.ndd, US500, US500.ndd, TNOTE, TNOTE.ndd, COPPER, COPPER.ndd, HEATOIL, HEATOIL.ndd, NATGAS, NATGAS.ndd, OILWTI, OILWTI.ndd, PALLAD, PALLAD.ndd, PLATIN, PLATIN.ndd, USDX, USDX.ndd, XAGUSD, XAGUSD.ndd, XAGUSD.stp, XAUUSD, XAUUSD.ndd, XAUUSD,stp – handel do 19:00

CORN, CORN.ndd, SOYBEAN, SOYBEAN.ndd, WHEAT, WHEAT.ndd, CATTLE, CATTLE.ndd, USVIX, USVIX.ndd, COCOA, COCOA.ndd, COFFEE, COFEE.ndd, COTTON, COTTON.ndd, JUICE, JUICE.ndd, SUGAR, SUGAR.ndd – brak handlu

Kontrakty CFD na akcje notowane na NYSE, NYSE Arca oraz NASDAQ – brak handlu

 

20.01.2015 r. wtorek

CATTLE, CATTLE.ndd – handel od 16:10

 

ROLOWANIA :

22.01.2015 r. czwartek – NATGAS, NATGAS.ndd

 

DYWIDENDY EQUITY CFD :

Brak

 

PRAWA POBORU EQUITY CFD:

Brak

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej