Zmiana stawek depozytów dla instrumentów powiązanych z CHF

W związku z decyzją banku centralnego Szwajcarii z dnia 15 stycznia br. o zniesieniu minimalnego poziomu wymiany CHF na EUR po kursie 1,20 i spowodowanym tym wzrostem zmienności informujemy, że od dnia 22 stycznia br. do odwołania zmianie ulegają stawki depozytów zabezpieczających dla następujących instrumentów: EURCHF.stp, USDCHF.stp, GBPCHF.stp, CHFJPY.stp, NZDCHF.stp, AUDCHF.stp, CADCHF.stp, CHFPLN.stp z wartość 1% do 5%.

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej