Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

 

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:

Brak

 

ROLOWANIA :

Brak

 

DYWIDENDY EQUITY CFD :

02.02.2015 r. poniedziałek – TKA.DE

03.02.2015 r. wtorek – SBUX.US

04.02.2015 r. środa – AA.US, MET.US, PFE.US

05.02.2015 r. czwartek – UN.NL, ULVR.UK, AAPL.US

06.02.2015 r. piątek – IBM.US, XOM.US

 

PRAWA POBORU EQUITY CFD:

Brak

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej