Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:

Japonia

11.02.2015 r. środa – JP225, JP225.ndd – brak handlu

 

ROLOWANIA :

10.02.2015 r. wtorek – OILBRNT, OILBRNT.ndd, COCOA, COCOA.ndd, USVIX, USVIX.ndd
11.02.2015 r. środa – COTTON, COTTON.ndd
12.02.2015 r. czwartek – COFFEE, COFFEE.ndd, SUGAR, SUGAR.ndd

 

DYWIDENDY EQUITY CFD :
11.02.2015 r. środa – BA.US, V.US
12.02.2015 r. czwartek – RDS.NL, BP.UK, RYA.UK, COP.US, CVX.US
13.02.2015 r. piątek – HOG.US

 

PRAWA POBORU EQUITY CFD:

Brak

 

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej