Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:

16.02.2015 r. poniedziałek

AU200, AU200.ndd- handel do 14:00

US30, US30.ndd, US100, US100.ndd, US500, US500.ndd, TNOTE, TNOTE.ndd, COPPER, COPPER.ndd, HEATOIL, HEATOIL.ndd, NATGAS, NATGAS.ndd, OILWTI, OILWTI.ndd, PALLAD, PALLAD.ndd, PLATIN, PLATIN.ndd, US2000, US2000.ndd, USDX, USDX.ndd – handel do 19:00

CORN, CORN.ndd, SOYBEAN, SOYBEAN.ndd, WHEAT, WHEAT.ndd, CATTLE, CATTLE.ndd, COCOA, COCOA.ndd, COFFEE, COFFEE.ndd, COTTON, COTTON.ndd, SUGAR, SUGAR.ndd, JUICE, JUICE.ndd, USVIX, USVIX.ndd – brak handlu

Kontrakty CFD na akcje notowane na NYSE, NYSE Arca oraz NASDAQ – brak handlu

 

17.02.2015 r. wtorek

CATTLE, CATTLE.ndd – handel od 16:10

 

18.02.2015 r. środa

CN50, CN50.ndd – brak handlu

CNHS, CNHS.ndd – handel do 5:00

Kontrakty CFD na akcje notowane na Hong Kong Stock Exchange – handel do 5:00

 

19.02.2015 r. czwartek

CNHS, CNHS.ndd, CN50, CN50.ndd – brak handlu

Kontrakty CFD na akcje notowane na Hong Kong Stock Exchange – brak handlu

 

20.02.2015 r. piątek

CNHS, CNHS.ndd, CN50, CN50.ndd – brak handlu

Kontrakty CFD na akcje notowane na Hong Kong Stock Exchange – brak handlu

 

ROLOWANIA :

18.02.2015 r. środa – OILWTI, OILWTI.ndd, SOYBEAN, SOYBEAN.ndd, HEATOIL, HEATOIL.ndd,
19.02.2015 r. czwartek – FR40, FR40.ndd, ES35, ES35.ndd, CORN, CORN.ndd, WHEAT, WHEAT.ndd, NATGAS, NATGAS.ndd, JUICE, JUICE.ndd

 

DYWIDENDY EQUITY CFD :

17.02.2015 r. wtorek – MSFT.US
19.02.2015 r. czwartek – AZN.UK, AVP.US

 

PRAWA POBORU EQUITY CFD:

Brak

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej