Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:

23.02.2015 r. poniedziałek

CNHS, CNHS.ndd, CN50, CN50.ndd – brak handlu

Kontrakty CFD na akcje notowane na Hong Kong Stock Exchange – brak handlu

24.02.2015 r. wtorek

CN50, CN50.ndd – brak handlu

 

ROLOWANIA :

25.02.2015 r. środa – CN50, CN50.ndd, CNHS, CNHS.ndd, COPPER, COPPER.ndd, PALLAD, PALLAD.ndd
26.02.2015 r. czwartek – TNOTE, TNOTE.ndd, GILT, GILT.ndd

 

DYWIDENDY EQUITY CFD :

23.02.2015 r. poniedziałek – MEO.DE
24.02.2015 r. wtorek – NVDA.US
25.02.2015 r. środa – EL.US, WHR.US
26.02.2015 r. czwartek– EZJ.UK, GS.US, LXK.US, MCD.US, NKE.US
27.02.2015 r. piątek– OSR.DE

 

PRAWA POBORU EQUITY CFD:

Brak

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej