Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:

Brak

 

ROLOWANIA :

04.03.2015 r. środa – BOBL, BOBL.ndd, BUND, BUND.ndd, SCHATZ, SCHATZ.ndd

 

DYWIDENDY EQUITY CFD :

03.03.2015 r. wtorek – NOV.CH, CABK.ES

04.03.2015 r. środa – BAC.US, PEP.US

05.03.2015 r. czwartek – HSBC.HK, HAYS.UK, HSBA.UK, DNKN.US,

 

PRAWA POBORU EQUITY CFD:

Brak

 

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej