Zmiana czasu w Stanach Zjednoczonych

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że z powodu zmiany czasu lokalnego w Stanach Zjednoczonych, od dnia 9 marca ulegną zmianie godziny handlu następujących instrumentów:

 • XAGUSD, XAGUSD.ndd, XAGUSD.stp, XAUUSD, XAUUSD.ndd, XAUUSD.stp – 23:00 – 22:00 CET
 • USDX, USDX.ndd – dni robocze 01:05 – 22:00 CET
 • US2000, US2000.ndd – dni robocze 01:05 – 23:00 CET (pt zamknięcie 22:00 CET)
 • US500, US500.ndd, US100, US100.ndd, US30, US30.ndd – 23:05 – 21:15 CET oraz 21:35 – 22:15 CET (pt zamknięcie 22:00 CET)
 • USVIX, USVIX.ndd – dni robocze 14:35 – 21:15 CET
 • CATTLE, CATTLE.ndd – dni robocze 14:05 – 22:00 CET (pn otwarcie 15:10 CET, pt zamknięcie 19:30 CET)
 • COCOA, COCOA.ndd – dni robocze 10:50 – 18:30 CET
 • COFFEE, COFFEE.ndd – dni robocze 10:15 – 18:30 CET
 • COPPER, COPPER.ndd – 23:05 – 22:15 CET (pt zamknięcie 22:00 CET)
 • COTTON, COTTON.ndd – dni robocze 07:00 – 19:20 CET
 • CORN, CORN.ndd, SOYBEAN, SOYBEAN.ndd, WHEAT, WHEAT.ndd – dni robocze 01:05 – 13:45 oraz 14:35 – 19:00 CET
 • HEATOIL, HEATOIL.ndd, NATGAS, NATGAS.ndd – dni robocze 07:30 – 22:00 CET
 • JUICE, JUICE.ndd – dni robocze 13:05 – 19:00 CET
 • OILWTI, OILWTI.ndd – 23:05 – 22:00 CET
 • PALLAD, PALLAD.ndd, PLATIN, PLATIN.ndd – dni robocze 01:05 – 21:00 CET
 • SUGAR, SUGAR.ndd – dni robocze 09:30 – 18:00 CET
 • TNOTE, TNOTE.ndd – 23:00 – 22:00 CET
 • Kontrakty CFD na akcje notowane na NASDAQ Global Select, New York Stock Exchange oraz NYSE Arca – dni robocze 14:30 – 21:00 CET

 

Handel na pozostałych instrumentach pozostanie bez zmian.

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej