Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:

Brak

 

ROLOWANIA :

10.03.2015 r. wtorek – OILBRNT, OILBRNT.ndd
11.03.2015 r. środa – JP225, JP225.ndd, USDX, USDX.ndd
12.03.2015 r. czwartek – US500, US500.ndd, US30, US30.ndd, US100, US100.ndd, US2000, US2000.ndd, CATTLE, CATTLE.ndd, USVIX, USVIX.ndd

 

DYWIDENDY EQUITY CFD :

09.03.2015 r. poniedziałek – HGSG.HK, FDX.US, GM.US, HPQ.US
10.03.2015 r. wtorek – BARC.UK
11.03.2015 r. środa – MSI.US, WMT.US
12.03.2015 r. czwartek – GRMN.US, KO.US
 

PRAWA POBORU EQUITY CFD:

Brak

 

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej