Rolowanie instrumentów EU50, EU50.ndd, FR40, FR40.ndd, DE30, DE30.ndd, DEMID50, DEMID50.ndd, DETEC30, DETEC30.ndd, PL20, PL20.ndd, ES35, ES35.ndd, CH20, CH20.ndd, UK100, UK100.ndd, NATGAS, NATGAS.ndd

W celu pokrycia różnic w cenach rolowanych kontraktów otwarte pozycje zostały zaktualizowane o następujące punkty swapowe:

  • EU50, EU50.ndd: -76 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; ok. +76 pkt. swapowych dla pozycji długich
  • FR40, FR40.ndd: -65 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; ok. +65 pkt. swapowych dla pozycji długich
  • DE30, DE30.ndd: +290 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; ok.  -290 pkt. swapowych dla pozycji długich
  • DEMID50, DEMID50.ndd: -25 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; ok. +25 pkt. swapowych dla pozycji długich
  • DETEC30, DETEC30.ndd: +10 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; ok. -10 pkt. swapowych dla pozycji długich
  • PL20, PL20.ndd: -280 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; ok. +280 pkt. swapowych dla pozycji długich
  • ES35, ES35.ndd: -66 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; ok. +66 pkt. swapowych dla pozycji długich
  • CH20, CH20.ndd: +153 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; ok. -153 pkt. swapowych dla pozycji długich
  • UK100, UK100.ndd: -570 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; ok. +570 pkt. swapowych dla pozycji długich
  • NATGAS, NATGAS.ndd: +16 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; ok. -16 pkt. swapowych dla pozycji długich

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej