Święta Wielkanocne w HFT Brokers

03.04.2015 r. piątek

AU200, AU200.ndd, ES35, ES35.ndd, OILWTI, OILWTI.ndd, NATGAS,NATGAS.ndd, HEATOIL, HEATOIL.ndd, PLATIN, PLATIN.ndd, PALLAD, PALLAD.ndd, COPPER, COPPER.ndd, CORN, CORN.ndd, SOYBEAN, SOYBEAN.ndd, WHEAT, WHEAT.ndd, CATTLE, CATTLE.ndd, BUND, BUND.ndd, BOBL, BOBL.ndd, SCHATZ, SCHATZ.ndd, CH20, CH20.ndd, EU50, EU50.ndd, DE30, DE30.ndd, DEMID50, DEMID50.ndd, DETEC30, DETEC30.ndd, PL20, PL20.ndd, CNHS, CNHS.ndd, CN50, CN50.ndd, COCOA, COCOA.ndd, COFFEE, COFFEE.ndd, COTTON, COTTON.ndd, SUGAR, SUGAR.ndd, JUICE, JUICE.ndd, OILBRNT, OILBRNT.ndd, UK100, UK100.ndd, GILT, GILT.ndd, FR40, FR40.ndd, USVIX, USVIX.ndd, XAUUSD.ndd, XAUUSD, XAUUSD.stp, XAGUSD.ndd, XAGUSD, XAGUSD.stp – brak handlu

TNOTE, TNOTE.ndd, USDX, USDX.ndd  – handel do 17:15

US30, US30.ndd, US100, US100.ndd, US500, US500.ndd, US2000, US2000.ndd – handel do 15:15

Wszystkie kontrakty CFD na akcje – brak handlu

 

06.04.2015 r. poniedziałek

SUGAR, SUGAR.ndd, COFFE, COFFEE.ndd, COCOA, COCOA.ndd – handel od godziny 13:30

AU200, AU200.ndd, CNHS, CNHS.ndd, CN50, CN50.ndd, CH20, CH20.ndd, DE30, DE30.ndd, DEMID50, DEMID50.ndd, DETEC30, DETEC30.ndd, EU50, EU50.ndd, ES35, ES35.ndd, FR40, FR40.ndd, UK100, UK100.ndd, PL20, PL20.ndd, BUND, BUND.ndd, BOBL, BOBL.ndd, SCHATZ, SCHATZ.ndd, GILT, GILT.ndd – brak handlu

Kontrakty CFD na akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Deutsche Börse AG, NASDAQ OMX Stockholm, SIX Swiss Exchange Europe, London Stock Exchange (EQS), Bolsa de Madrit, NYSE Euronext Paris, NYSE Euronext Amsterdam oraz Hong Kong Stock Exchange – brak handlu

 

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej