Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:

06.04.2015 r. poniedziałek

SUGAR, SUGAR.ndd, COFFEE, COFFEE.ndd, COCOA, COCOA.ndd – handel od godziny 13:30

AU200, AU200.ndd, CNHS, CNHS.ndd, CN50, CN50.ndd, CH20, CH20.ndd, DE30, DE30.ndd, DEMID50, DEMID50.ndd, DETEC30, DETEC30.ndd, EU50, EU50.ndd, ES35, ES35.ndd, FR40, FR40.ndd, UK100, UK100.ndd, PL20, PL20.ndd, BUND, BUND.ndd, BOBL, BOBL.ndd, SCHATZ, SCHATZ.ndd, GILT, GILT.ndd – brak handlu

Kontrakty CFD na akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Deutsche Börse AG, NASDAQ OMX Stockholm, SIX Swiss Exchange Europe, London Stock Exchange (EQS), Bolsa de Madrit, NYSE Euronext Paris, NYSE Euronext Amsterdam oraz Hong Kong Stock Exchange – brak handlu

07.04.2015 r. wtorek

Kontrakty CFD na akcje notowane na Hong Kong Stock Exchange, CNHS, CNHS.ndd – brak handlu

 

ROLOWANIA :

07.04.2015 r. wtorek – OILBRNT, OILBRNT.ndd, COCOA, COCOA.ndd,
09.04.2015 r. czwartek – COFFEE, COFFEE.ndd, COTTON, COTTON.ndd

 

DYWIDENDY EQUITY CFD :

06.04.2015 r. poniedziałek – NYT.US, DG.US
07.04.2015 r. wtorek – GEB.CH, AET.US, MA.US
08.04.2015 r. środa – RAND.NL, AV.UK, T.US, ACN.US, GD.US, GIS.US, KRFT.US, VZ.US, YUM.US
09.04.2015 r. czwartek – TLSN.SE
10.04.2015 r. piątek – SKA.SE

 

PRAWA POBORU EQUITY CFD:

brak

 

SPLITY EQUITY CFD:

09.04.2015 r. czwartek – SBUX.US ( 2 akcje za 1)

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej