Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:

Brak

 

ROLOWANIA :

13.04.2015 r. poniedziałek – USVIX, USVIX.ndd
14.04.2015 r. wtorek – SOYBEAN, SOYBEAN.ndd
15.04.2015 r. środa – CORN, CORN.ndd, SUGAR, SUGAR.ndd, WHEAT, WHEAT.ndd
16.04.2015 r. czwartek – FR40, FR40.ndd, ES35, ES35.ndd, OILWTI, OILWTI.ndd

 

DYWIDENDY EQUITY CFD :

13.04.2015 r. poniedziałek – ABT.US, ARR.US, FCX.US
14.04.2015 r. wtorek – SAN.ES, EOG.US
15.04.2015 r. środa – SPR.DE, ERIC.SE, GG.US
16.04.2015 r. czwartek – SSAB.SE, CAT.US, CS.US, HRL.US

 

PRAWA POBORU EQUITY CFD:

Brak

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej