Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:

Brak.

 

ROLOWANIA :

21.04.2015 r. wtorek – HEATOIL, HEATOIL.ndd, JUICE, JUICE.ndd
23.04.2015 r. czwartek – NATGAS, NATGAS.ndd

 

DYWIDENDY EQUITY CFD :

20.04.2015 r. poniedziałek – NES.CH, APA.US
21.04.2015 r. wtorek – RRTL.DE, CL.US
22.04.2015 r. środa – KER.PL, CVS.US, SM.US
23.04.2015 r. czwartek – UN.NL, RR.UK, ULVR.UK, BCR.US
24.04.2015 r. piątek – RWE.DE, AKZO.NL, WLSN.NL

 

PRAWA POBORU EQUITY CFD:

Brak.

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej