Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:

29.04.2015 r. środa – JP225, JP225.ndd

30.04.2015 r. czwartek – Kontrakty CFD na akcje notowane na NASDAQ OMX Stockholm – handel do godziny 12:50

01.05.2015 r. piątek

ES35, ES35.ndd, DE30, DE30.ndd, DEMID50, DEMID50.ndd, DETEC30, DETEC30.ndd, CH20, CH20.ndd, EU50, EU50.ndd, BOBL, BOBL.ndd, BUND, BUND.ndd, SCHATZ, SCHATZ.ndd, FR40, FR40.ndd, PL20, PL20.ndd, CN50, CN50.ndd, CNHS, CNHS.ndd – brak handlu

Kontrakty CFD na akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Deutsche Börse AG, NASDAQ OMX Stockholm, Bolsa de Madrit, SIX Swiss Exchange Europe, NYSE Euronext Paris, NYSE Euronext Amsterdam oraz Hong Kong Stock Exchange – brak handlu

ROLOWANIA :

27.04.2015 r. poniedziałek – COPPER, COPPER.ndd

28.04.2015 r. wtorek – CN50, CN50.ndd, CNHS. CNHS.ndd

DYWIDENDY EQUITY CFD :

27.04.2015 r. poniedziałek – CNLP.FR, HEIN.NL, ADT.US, WIN.US

28.04.2015 r. wtorek –  MS.US, AGNC.US, AOS.US, CAG.US

29.04.2015 r. środa – SLH.CH, F.US, GT.US, AON.US, COST.US, HAS.US, STX.US

30.04.2015 r. czwartek – LHA.DE, TSCO.UK, ACTG.US, AMP.US, SNDK.US

SPIN-OFF:

27.04.2015 r. poniedziałek – WIN.US (1 akcja CSALV za 5 akcji WIN.US) – ekwiwalent pieniężny

REVERSE SPLIT

27.04.2015 r. poniedziałek – WIN.US (1 akcja za 6)
Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej