Godziny pracy Departamentu Obsługi Klienta w dniu 1 maja 2015

Informujemy, że w weekend majowy Departament Obsługi Klienta HFT Brokers będzie pracować w następujący sposób:

  • Piątek (1 maja 2015), godz.: 8.00 – 22.00

Dane kontaktowe:
e-mail: dok@hftbrokers.pl
nr telefonu: +48 22 398 97 81

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej