Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:

04.05.2015 r. poniedziałek – Kontrakty CFD na akcje notowane na London Stock Exchange, UK100, UK100.ndd, GILT, GILT.ndd, JP225, JP225.ndd  – brak handlu

SUGAR, SUGAR.ndd, COCOA, COCOA.ndd, COFFEE, COFFEE.ndd – handel od godziny 13:30

05.05.2015 r. wtorek – JP225, JP225.ndd – brak handlu

06.05.2015 r. środa – JP225, JP225.ndd – brak handlu

 

ROLOWANIA :

Brak

 

DYWIDENDY EQUITY CFD :

04.05.2015 r. poniedziałek – CSG.CH, BASF.DE, ITX.US

05.05.2015 r. wtorek – ABB.CH, MIL.PL, SBUX.US, ADTN.US, ASR.US, DFS.US, FE.US, INTC.US

06.05.2015 r. środa – VOW.DE, ACCP.FR, ENG.PL, NOKI.SE, BA.US, IBM.US, PFE.US, WMT.US, AEP.US, BCS.US, DAL.US, PH.US, SCHW.US, WFC.US

07.05.2015 r. czwartek – ALV.DE, MAN.DE, PUM.DE, DANO.FR, BZW.PL, BARC.UK, BP.UK, LSE.UK, AA.US, AAPL.US, C.US, MET.US, MT.US, GWW.US, WYNN.US

08.05.2015 r. piątek – ADS.DE

PRAWA POBORU EQUITY CFD:

brak

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej