Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:

13.05.2015 r. środa – kontrakty CFD na akcje notowane na NASDAQ OMX Stockholm – handel do godziny 12:50

14.05.2015 r. czwartek – CH20, CH20.ndd, kontrakty CFD na akcje notowane na NASDAQ OMX Stockholm oraz na SIX Swiss Exchange Europe – brak handlu

 

ROLOWANIA :

11.05.2015 r. poniedziałek – OILBRNT, OILBRNT.ndd

14.05.2015 r. czwartek – FR40, FR40.ndd, ES35, ES35.ndd, OILWTI, OILWTI.ndd, CATTLE, CATTLE.ndd, USVIX, USVIX.ndd

 

DYWIDENDY EQUITY CFD :

11.05.2015 r. poniedziałek – UBS.CH, AXAF.FR, XOM.US, VLO.US, X.US
12.05.2015 r. wtorek – TEF.ES, AVP.US, AMGN.US, GG.US
13.05.2015 r. środa – RENA.FR, UNI.HK, ING.NL, V.US, WHR.US, AGCO.US, ARR.US, CF.US, DD.US, DHI.US, GPN.US, HP.US, KR.US, SHW.US, UTX.US
14.05.2015 r. czwartek – BMW.DE, PSH.DE, RDS.NL, ACP.PL, ABC.US, BEAV.US, LLL.US, UPS.US
15.05.2015 r. piątek – CVX.US, BG.US
PRAWA POBORU EQUITY CFD:

brak

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej