Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:

Brak

 

ROLOWANIA :

20.05.2015 r. środa – HEATOIL, HEATOIL.ndd

21.05.2015 r. czwartek – NATGAS, NATGAS.ndd

 

DYWIDENDY EQUITY CFD :

18.05.2015 r. poniedziałek –COSC.HK, EUR.PL, AGO.US, APO,US, ED.US, MPC.US, TGT.US

19.05.2015 r. wtorek – HGSG.HK, MSFT.US, NVDA.US, HON.US, MCHP,US, PVH.US, STO.US

20.05.2015 r. środa – BNPP.FR, COP.US, CCL.US, MAR.US

21.05.2015 r. czwartek – HSBC.HK, CPS.PL, HSBA.UK, MPI.UK, PFG.UK, JNJ.US, VMC.US

22.05.2015 r. piątek – DBK.DE, DTE.DE, AEGN.NL, ATI.US, DB.US

 

PRAWA POBORU EQUITY CFD:

Brak

 

SPLITY EQUITY CFD:

19.05.2015 r. wtorek – SHB.SE (3 za 1)

20.04.2015 r. środa

UPRO.ETF, QLD.ETF, SSO.ETF (2 za 1)

FAS.ETF (4 za 1)

UCO.ETF (1 za 5)

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej