Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:

25.05.2015 r. poniedziałek

CH20, CH20.ndd, DE30, DE30.ndd, DEMID50, DEMID50.ndd, DETEC30, DETEC30.ndd, EU50, EU50.ndd, BOBL, BOBL.ndd, BUND, BUND.ndd, SCHATZ, SCHATZ.ndd, COCOA, COCOA.ndd, COFFEE, COFFEE.ndd, COTTON, COTTON.ndd, JUICE, JUICE.ndd, SUGAR, SUGAR.ndd, CATTLE, CATTLE.ndd, CORN, CORN.ndd, SOYBEAN, SOYBEAN.ndd, WHEAT, WHEAT.ndd, USVIX, USVIX.ndd, UK100, UK100.ndd, GILT, GILT.ndd, CNHS, CNHS.ndd, UK100, UK100.ndd – brak handlu

US500, US500.ndd, US100, US100.ndd, US30, US30.ndd, TNOTE, TNOTE.ndd, OILWTI, OILWTI.ndd, HEATOIL, HEATOIL.ndd, NATGAS, NATGAS.ndd, PLATIN, PLATIN.ndd, PALLAD, PALLAD.ndd, COPPER, COPPER.ndd, USDX, USDX.ndd, US2000, US2000.ndd, XAUUSD, XAUUSD.ndd, XAUUSD.stp, XAGUSD, XAGUSD.ndd, XAGUSD.stp – handel skrócony do godziny 19:00

OILBRNT, OILBRNT.ndd – handel skrócony do godziny 19:30

Kontrakty CFD na akcje notowane na New York Stock Exchange, NASDAQ Global Select, NYSE Arca, Deutsche Börse AG, SIX Swiss Exchange Europe, London Stock Exchange (EQS), Hong Kong Stock Exchange – brak handlu

26.05.2015r. wtorek

CATTLE, CATTLE.ndd – handel od godziny 16:10

 

ROLOWANIA :

27.05.2015 r. środa – CN50, CN50.ndd, CNHS, CNHS.ndd, PALLAD, PALLAD.ndd
28.05.2015 r. czwartek – TNOTE, TNOTE.ndd, GILT, GILT.ndd

 

DYWIDENDY EQUITY CFD :

26.05.2015 r. wtorek – SOGN.FR, KGH.PL, HOG.US, CA.US, EXPE.US
27.05.2015 r. środa – EL.US, LXK.US, ABX.US, AGNC.US, ALL.US, ASH.US, BRCM.US, D.US, TWX.US, WYN.US
28.05.2015 r. czwartek – BAY.DE, DPW.DE, CAGR.FR, MBK.PL, MKS.UK, GS.US, MCD.US, NKE.US, K.US, LMT.US, LO.US, TSN.US
29.05.2015 r. piątek – KEY.US

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej