Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:

04.06.2015 r. czwartek – PL20, PL20.ndd, kontrakty CFD na akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – brak handlu

 

ROLOWANIA :

04.06.2015 r. czwartek – OILBRNT, OILBRNT.ndd, SCHATZ, SCHATZ.ndd, BOBL, BOBL.ndd, BUND, BUND.ndd

 

DYWIDENDY EQUITY CFD :

01.06.2015 r. poniedziałek – AIR.FR, TELE.HK, HAL.US, LUV.US, QCOM.US
02.06.2015 r. wtorek – ELER.FR, HD.US, MOS.US
03.06.2015 r. środa – BAC.US, PEP.US
04.06.2015 r. czwartek – MOB.HK,
05.06.2015 r. piątek – DNKN.US, BDX.US, BLK.US, OUTR.US, ROST.US
Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej