Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:

08.06.2015 r. poniedziałek – AU200, AU200.ndd – brak handlu

 

ROLOWANIA :

09.06.2015 r. wtorek – COCOA, COCOA.ndd
10.06.2015 r. środa – JP225, JP225.ndd, USDX, USDX.ndd
11.06.2015 r. czwartek – US30, US30.ndd, US100, US100.ndd,US500, US500.ndd, US2000, US2000.ndd, COFFEE, COFFEE.ndd, COTTON, COTTON.ndd, USVIX, USVIX.ndd

 

DYWIDENDY EQUITY CFD :

08.06.2015 r. poniedziałek – ORAN.FR, GM.US, HPQ.US, APC.US, APH.US, BRCD.US, KSS.US, OXY.US
09.06.2015 r. wtorek – AIG.US, BBY.US, NEM.US
10.06.2015 r. środa – SIN.HK, ADP.US, BIG.US, DKS.US,
11.06.2015 r. czwartek – NET.PL, VOD.UK, KO.US, MSI.US, ARR.US, ATML.US, DPS.US, DPZ.US, M.US, MRK.US
12.06.2015 r. piątek – CABK.ES, GRMN.US, ALB.US, AME.US, GILD.US, LM.US

 

SPLITY EQUITY CFD:

11.06.2015 r. czwartek – MPC.US (2 za 1)
12.06.2015 r. piątek – ROST.US (2 za 1)

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej