Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:

19.06.2015 r. piątek – Kontrakty CFD na akcje notowane na NASDAQ OMX Stockholm – brak handlu

 

ROLOWANIA :

17.06.2015 r. środa – AU200, AU200.ndd, DETEC30, DETEC30.ndd, SUGAR, SUGAR.ndd, OILWTI, OILWTI.ndd

18.06.2015 r. czwartek – EU50, EU50.ndd, FR40, FR40.ndd, DE30, DE30.ndd, DEMID50, DEMID50.ndd, PL20, PL20.ndd, ES35, ES35.ndd, CH20, CH20.ndd, UK100, UK100.ndd, WHEAT, WHEAT.ndd, SOYBEAN, SOYBEAN.ndd, HEATOIL, HEATOIL.ndd

 

DYWIDENDY EQUITY CFD :

15.06.2015 r. poniedziałek – PKN.PL, DG.US
16.06.2015 r. wtorek – FDX.US, GG.US
17.06.2015 r. środa – CARR.FR, CEZ.PL, AAP.US, AVGO.US
18.06.2015 r. czwartek – REP.ES, GE.US, LVS.US, TIF.US
19.06.2015 r. piątek – COEN.HK, PEO.PL

 

SPLITY EQUITY CFD:

18.06.2015 r. czwartek – CF.US (5 za 1)

 

 
Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej