Rolowanie instrumentów EU50, EU50.ndd, FR40, FR40.ndd, DE30, DE30.ndd, DEMID50, DEMID50.ndd, PL20, PL20.ndd, ES35, ES35.ndd, CH20, CH20.ndd, UK100, UK100.ndd, WHEAT, WHEAT.ndd, SOYBEAN, SOYBEAN.ndd, HEATOIL, HEATOIL.ndd

W celu pokrycia różnic w cenach rolowanych kontraktów otwarte pozycje zostały zaktualizowane o następujące punkty swapowe:

 • EU50, EU50.ndd: -4 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; +4 pkt. swapowych dla pozycji długich
 • FR40, FR40.ndd: -70 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; +70 pkt. swapowych dla pozycji długich
 • DE30, DE30.ndd: +70 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; -70 pkt. swapowych dla pozycji długich
 • DEMID50, DEMID50.ndd: -16 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; +16 pkt. swapowych dla pozycji długich
 • PL20, PL20.ndd: +70 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; -70 pkt. swapowych dla pozycji długich
 • ES35, ES35.ndd: -56 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; +56 pkt. swapowych dla pozycji długich
 • CH20, CH20.ndd: -25 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; +25 pkt. swapowych dla pozycji długich
 • UK100, UK100.ndd: -510 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; +510 pkt. swapowych dla pozycji długich
 • WHEAT, WHEAT.ndd: +525 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; -525 pkt. swapowych dla pozycji długich
 • SOYBEAN, SOYBEAN.ndd: -3550 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; +3550 pkt. swapowych dla pozycji długich
 • HEATOIL, HEATOIL.ndd: +56 pkt. swapowych dla pozycji krótkich; -56 pkt. swapowych dla pozycji długich

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej