Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:

22.06.2015 r. poniedziałek – CN50, CN50.ndd – brak handlu

 

ROLOWANIA :

23.06.2015 r. wtorek – NATGAS, NATGAS.ndd, JUICE, JUICE.ndd
25.06.2015 r. czwartek – CN50, CN50.ndd, CNHS, CNHS.ndd, CORN, CORN.ndd, COPPER, COPPER.ndd, PLATIN, PLATIN.ndd

 

DYWIDENDY EQUITY CFD :

23.06.2015 r. wtorek – CON.HK, PM.US
24.06.2015 r. środa – MERB.HK, OPL.PL, DHR.US, RL.US
25.06.2015 r. czwartek – BOC.HK, MRCM.UK
26.06.2015 r. piątek – AXS.US, PCG.US, XRX.US, AGNC.US, AGU.US, DE.US, DOW.US, GMCR.US, HUM.US, USB.US, WIN.US

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej