Święta, rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Klientów HFT Brokers SA informujemy, że w nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce następujące wydarzenia handlowe:

 

ŚWIĘTA NARODOWE:

01.07.2015 r. środa

CNHS, CNHS.ndd, Kontrakty CFD na akcje notowane na Giełdzie Hong Kong Stock Exchange – brak handlu

02.07.2015 r. czwartek

CORN, CORN.ndd, SOYBEAN, SOYBEAN.ndd, WHEAT, WHEAT.ndd – handel do 19:00

CATTLE, CATTLE.ndd – handel do 19:15

OILBRNT, OILBRNT.ndd – handel do 19:30

03.07.2015 r. piątek

US30, US30.ndd, US100, US100.ndd, US500, US500.ndd, TNOTE, TNOTE.ndd, COPPER, COPPER.ndd, HEATOIL, HEATOIL.ndd, NATGAS, NATGAS.ndd, OILWTI, OILWTI.ndd, PALLAD, PALLAD.ndd, PLATIN, PLATIN.ndd, USDX, USDX.ndd, US2000, US2000.ndd, XAUUSD, XAUUSD.ndd, XAUUSD.stp, XAGUSD, XAGUSD.ndd, XAGUSD.stp – handel do godziny 19:00

CORN, CORN.ndd, SOYBEAN, SOYBEAN.ndd, WHEAT, WHEAT.ndd, CATTLE, CATTLE.ndd, USVIX, USVIX.ndd, SUGAR, SUGAR.ndd, COFFEE, COFFEE.ndd, COTTON, COTTON.ndd, COCOA, COCOA.ndd, JUICE, JUICE.ndd – brak handlu

Kontrakty CFD na akcje notowane na giełdzie NYSE, NASDAQ – brak handlu

 

ROLOWANIA :
brak

 

DYWIDENDY EQUITY CFD :

29.06.2015 r. poniedziałek – EMC.US, TWC.US
30.06.2015 r. wtorek – PTRO.HK, ATW.US, AXP.US, GD.US, MON.US, WDC.US
01.07.2015 r. środa – GAS.ES, SNS.PL, CSCO.US, DIS.US, JPM.US
02.07.2015 r. czwartek– ABC.HK, BRBY.UK
03.07.2015 r. piątek – IBE.ES, ALSO.FR, BHW.PL

SPIN-OFF EQUITY CFD:

01.07.2015 r. środa – DD.US (1 akcja CC-W za 5 akcji DD.US) – ekwiwalent pieniężny

 

Zespół HFT Brokers

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej