Od 1 lipca nowości w HFT Brokers

Z dniem 1 lipca br. zmianie ulega Tabela Opłat i Prowizji, która wprowadza system prowizyjny oparty o łączny obrót zrealizowany w miesiącu kalendarzowym. Zasady nowego systemu prowizyjnego dla pakietów Active STP oraz Active STP Robotero zostały opisane TUTAJ.

Jednocześnie informujemy, że od 1 lipca br. wprowadzamy nowości w pakietach: Active NDD, Active NDD Equity oraz Active NDD Multi Equity.

Najważniejsze zmiany to między innymi wprowadzenie niższych spreadów dla kontraktów:

EURUSD już 0.6 pipsa,

GBPUSD już od 0.9 pipsa,

USDJPY już od 0.9 pipsa,

USDCHF już od 1.2 pipsa,

EURPLN już od 10.8,

USDPLN już od 11 pipsów.

Ponadto od 1 lipca br. w pakiecie Active NDD Multi Equity, oprócz instrumentów FX, kontaktów CFD na indeksy giełdowe, towary, obligacje i akcje dostępnych będzie 37 kontraktów CFD, których cena oparta jest o wartość rynkową jednostek najbardziej płynnych funduszy ETF z całego świata.

Pełna Specyfikacja Pakietu Active NDD Muli Equity TUTAJ.

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej