Opóźniony start sesji w związku z Leap Second

W związku z dostosowaniem sekundowym „Leap Second” w dniu 01.07.2015 start sesji dla poniższych instrumentów zostanie opóźniony:

– XAUUSD, XAUUSD.ndd, XAGUSD, XAGUSD.ndd, US30, US30.ndd, US100, US100.ndd, US500, US500.ndd, TNOTE, TNOTE.ndd, COPPER, COPPER.ndd, OILWTI, OILWTI.ndd, CORN, CORN.ndd, SOYBEAN, SOYBEAN.ndd, WHEAT, WHEAT.ndd,  PLATIN, PLATIN.ndd, PALLAD, PALLAD.ndd – handel od 02:50

– USDX, USDX.ndd, US2000, US2000.ndd,  OILBRNT, OILBRNT.ndd, – handel od 02:10

 

Zespół HFT Brokers

 

 

HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej